Návrhy fasád
Návrhy fasád logo
Vybrané ukázky naší práce

Zákazník si přál oživit rodinný dům s původně bílou fasádou. Zachovali jsme špalety kolem oken, které ladí s boční stěnou. Jelikož jsou trámy nosné konstrukce střechy nad vstupními dveřmi viditelné, rozhodli jsme jako ozdobný prvek na nároží umístit imitaci dřevěného sloupu, který by byl sladěný s barvou dřeva, popřípadě barvou fasády v dalších návrzích. Celkový dojem je velmi líbivý a originální.
[Zobrazit všechny návrhy]


Zákazník požadoval fasádu, která by opticky zmenšila ve skutečnosti velmi vysoký a mohutný dům. Proto bylo nutné barevně oddělit jednotlivá patra, což je patrné především v boční a zadní části domu. Cihelný obklad v přední části domu byl přáním zákazníka, tudíž jsme mu vyhověli.
[Zobrazit všechny návrhy]


Zde se jedná o rohový řadový dům, který bylo potřeba odlišit od ostatních. Zákazník si přál dvoubarevnou kombinaci fasády. Jako první variantu jsme navrhli boční tmavší pás totožný s barvou balkónů a předního výklenku. Jako druhou variantu jsme tento pruh vytvořili z cihelného obkladu. Další možností je kombinace obou barev a cihelného obkladu.
[Zobrazit všechny návrhy]


Zákazníkovo přání bylo navrhnout teplejší pastelové barvy. Jako nejlepší řešení přední části byly vybrány špalety kolem oken a k tomu barevně sladěný barevný podhledový pás. Větším problémem byl pohled boční. Dům připomínal spíše bytový dům než rodinný, proto jsme se celkový boční dojem snažili vylepšit ozdobnými prvky na rohu a k tomu různou kombinací pásů a špalet, které měly za úkol zmenšit celkový dojem boční strany.
[Zobrazit všechny návrhy]


Jedná se o bytový dům.
Zákazník měl v tomto případě barvy vybrány. Naším úkolem bylo ve velmi krátké době (1 dne) navrhnout rozmístění dvou požadovaných barev.
[Zobrazit všechny návrhy]


U tohoto domu byla naplánována rekonstrukce oken, střechy i fasády. Zákazník projevil zájem o zelený odstín fasády s černou i tmavě hnědou střechou a k tomu ještě tmavě hnědé rámy oken.
[Zobrazit všechny návrhy]


V tomto případě měla být fasáda v oranžových odstínech. Zákazník měl požadavek navrhnout i kachlíky na soklu. Pro tento typický styl domku jsme navrhli tradiční špalety. Zákazník měl možnost volit mezi špalety jak rovnými tak kulatými.
[Zobrazit všechny návrhy]


Zákazník projevil zájem o modrý návrh fasády. Vzhledem k netypickému tvaru domu nebylo třeba tuto fasádu příliš zvýrazňovat. Jako nejvhodnější variantu jsme zvolili dvoubarevnou kombinaci. Pro garáž a vyčnívající horní stěnu jsme navrhli výrazně tmavší barvu než je zbytek domu. Na nároží jsme umístili imitaci sloupku, aby fasáda působila lépe jako celek.
[Zobrazit všechny návrhy]


Zákazníkovým přáním bylo navrhnout barvu spíše tmavší, aby odolávala více prachu z hlavní silnice než tomu bylo u původní světle žluté barvy. Dalším požadavkem bylo okna opticky zvětšit a dům naopak zmenšit. Navrhli jsme tedy špalety kolem oken a ke zmenšení domu významně přispělo zajímavé a originální rozdělení boční strany na dvě části. V přední části je pak pro větší sladění barev navržen vchod ve stejné barvě jako jsou špalety.
[Zobrazit všechny návrhy]


Přáním zákaznice bylo navrhnout fasádu v teplých odstínech, s upřednostněním meruňkové. V návrhu jsme měli počítat s rekonstrukcí oken, která měla být v bílé barvě a odstraněním vchodového skleněného přístřešku, jeho boční stěna bude bílá.
[Zobrazit všechny návrhy]


V tomto případě zákazník potřeboval poradit s barvou fasády, která by se hodila k barvě střechy. Jeho představa byla žlutá, okrová, světle hnědá popřípadě bílá. V návrhu jsme měli počítat s obložením soklu světlé hnědým přírodním kamenem a bílým vyspárováním. Dům stojí v chráněné krajinné oblasti, bylo třeba tedy volit barvu takovou, aby nebyla narušena daná regulativa.
[Zobrazit všechny návrhy]


Zákazníkova představa barvy fasády byla žlutá, okrová nebo oranžová. Pro návrh jsme měli použít kombinace barvy fasády a cihelného obkladu, který měl být také použit u komína. Dalším přáním zákazníka bylo rozdělit dům na dvě podlaží, aby dům nepůsobil tak mohutně.
[Zobrazit všechny návrhy]


Zákazníkova představa fasády byla světle kávová s kombinací s imitací cihelného obkladu. Obklad by měl být směřován v prostřední části zadní strany domu a v přední části ho chtěl zákazník navrhnout jako falešná okna. Tento nápad se nám velice líbil, jen bylo potřeba tento cihelný obklad doplnit i na dalších místech viz. Návrh, abychom docílili dokonalého sladění.
[Zobrazit všechny návrhy]


Tento návrh byl plně pod vedením naší fantazie. Zákazník měl jen požadavek alespoň na jeden návrh v okrové barvě.
[Zobrazit všechny návrhy]


Zákazník měl představu barev světle hnědých odstínů nebo kombinace světle zelených odstínů. Čelní pohled chtěl barvami rozdělit na několik ploch.
[Zobrazit všechny návrhy]


U tohoto návrhu jsme měli volnou ruku. Mohli jsme tak dát prostor naší fantazii a navrhnout originální fasádu. Barva je jen orientační, zákazník ji měl již předem vybranou.
[Zobrazit všechny návrhy]


Tato historická budova pochází z roku 1890, její pravé historické prvky bohužel již byly odstraněny. Jelikož měl dům historickou hodnotu, rozhodli jsme se mu tento nádech ponechat a zvolili dvoubarevnou fasádu s horním podhledovým pásem, který měl být třetí barvou. Zákazník preferoval barvy žluté, okrové, růžové, oranžové, případně vínové.
[Zobrazit všechny návrhy]
Úvod |  Ukázky |  Objednávka |  Ceník |  Kontakt |  Rady |  Často kladené dotazy
Elektro instalace | SKsoft.cz | Quick Moto | Ford Puma | SKsoft.sk